DANH MỤC

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Sáng 26/6/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra – Thanh Tra Chính phủ, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Sở Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh và các báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh, phóng viên của các cơ quan báo đài của tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin; lãnh đạo Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và Du lịch (phụ trách Đài truyền thanh) các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Ban biên tập Trang thông tin điện tử của các Sở, ban ngành…
                                                                                    Toàn cảnh hội nghị.

Luật phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 có có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Đây là lần thứ tư Luật phòng chống tham nhũng được sửa đổi kể từ lần đầu được thông qua vào năm 2005. Luật sửa đổi này hướng đến mục tiêu xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng để “không dám tham nhũng”.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định một số chương riêng và sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Phó Viện trưởng Viện chiến lược và khoa học Thanh Tra – Thanh tra Chính phủ và đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp truyền đạt những kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong công tác PBGDPL, nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên củng cố, bổ sung những phương pháp, kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, phục vụ có hiệu quả công tác, nhiệm vụ được giao.

VP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp