DANH MỤC

Tập huấn trực tuyến phần mềm “Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa”

Thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND, ngày 11/10/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và kế hoạch 232/KH-UBND ngày 13/11/2019 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 18 đến 21/5/2021 Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng PBGDPL tỉnh) phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn phần mềm “Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa” cho 65 cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Các điểm cầu tập huấn

Do tình hình dịch, bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên các lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Học viên được hướng dẫn cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý, chia sẻ nội dung ra cổng thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh có địa chỉ tại http://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn/

Sau khi nghe phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở Tư pháp, các điểm cầu được báo cáo viên, kỹ thuật viên Công ty TNHH Phát triển Công nghệ thông tin Việt Nam trình bày nội dung tập huấn phần mềm “Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật”

Hệ thống thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thanh Hóa là công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả trong công tác PBGDPL, là địa chỉ cung cấp thông tin pháp luật chính thống của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến người dân, doanh nghiệp, nhằm mục đích kết nối, chia sẻ rộng rãi thông tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; cập nhật, tổng hợp đầy đủ, kịp thời thông tin PBGDPL của các cấp, các ngành, hình thành kho dữ liệu PBGDPL tập trung, thống nhất toàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về PBGDPL, góp phần đổi mới toàn diện công tác PBGDPL.

Giao diện hệ thống quản lý phần mềm

Trang thông tin PBGDPL của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các đơn vị, người dân, doanh nghiệp có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin pháp luật theo các tiêu chí lựa chọn khác nhau. Thông tin pháp luật được cập nhật kịp thời, đầy đủ, tổ chức một cách có hệ thống và biên soạn theo tình huống cụ thể giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt các quy định của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp