DANH MỤC

Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020

Chiều 20-7, Hội đồng Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là “Hội đồng thẩm định”) đã tổ chức hội nghị để thảo luận, thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 1 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị.

Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận tại hội nghị.

Trong đợt xét lần này, 6 huyện có hồ sơ đề nghị thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao cho 18 xã. Trong đó, có 3 huyện, gồm: Như Thanh, Nông Cống, Triệu Sơn đề nghị thẩm định xét, công nhận cho 13 xã đạt chuẩn NTM; 4 huyện, gồm: Hậu Lộc, Yên Định, Nông Cống, Thọ Xuân đề nghị thẩm định xét, công nhận cho 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020Đồng chí Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đề nghị của các huyện, tại hội nghị, đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã báo cáo mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn các xã hiện nay, phân tích những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại của từng xã. Qua đó, trong 13 xã được đề nghị công nhận xã NTM đợt này có 3 xã: Công Liêm (Nông Cống); Thọ Dân và Hợp Thành (Triệu Sơn) đã được đề nghị tỉnh thẩm định năm 2019, song chưa đủ điều kiện để trình Hội đồng thẩm định tổ chức xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Vì vậy, thời gian qua, các xã này đã tập trung khắc phục được những tồn tại hạn chế, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nên được đề nghị trình Hội đồng thẩm định tổ chức xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trong đợt này. 10 xã còn lại đều đủ tiêu chí để trình Hội đồng thẩm định tổ chức xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trong đợt 1 năm 2020.

Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020Phó Giám đốc Sở Tư Pháp phát biểu tại hội nghị

Đối với 5 xã được đề nghị Hội đồng thẩm định tổ chức xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt này, có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2013, 1 xã đạt chuẩn NTM năm 2015 và 1 xã đạt chuẩn NTM năm 2016. Hiện cả 5 xã đều duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn 15/15 tiêu chí NTM nâng cao và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM nâng cao.

Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thảo luận tại hội nghị

Sau khi phân tích, thảo luận những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế của từng xã, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với 18 xã được đề nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 1 năm 2020. Kết quả: Thống nhất cho 5/5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12/13 xã đạt chuẩn NTM đợt này (Riêng xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn không đủ số phiếu đồng ý để được xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM lần này).

Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đợt 1 năm 2020Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền,Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhận xét: Hồ sơ của 13 xã được đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM lần này đều cơ bản đạt các tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí đạt cao, nhiều xã tiêu biểu, song còn một số xã mức tiêu chí đạt còn khiên tốn, nên cần phải tiếp tục nỗ lực nâng cao tiêu chí trong thời gian tới. Riêng đối với xã Hợp Thành (Triệu Sơn) do có cán bộ chủ chốt phải xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật vào thời điểm đầu năm 2020, nên đồng chí đề nghị để lại không xem xét thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM trong đợt này.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, triển khai hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân, xây dựng NTM bền vững. Bên cạnh đó, cần quan tâm tới nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao và thôn, xã NTM kiểu mẫu.

Theo: Baothanhhoa.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp