DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020
Ngày 26/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, mục đích là thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước và trực tiếp xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý VPHC, chú trọng tăng cường công tác kiểm tra việc xử lý VPHC ở cả ba cấp (tỉnh, huyện, xã) để phát hiện những bất cập trong qua định của pháp luật về xử lý VPHC, kịp thời kiến nghị các giải pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động xử lý VPHC và hoàn thiện pháp luật về xử lý VPHC.

Nội dung của Kế hoạch: Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho người làm công tác quản lý nhà nước về về xử lý VPHC và trực tiếp xử lý VPHC tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.600 người và được thực hiện hàng năm. Tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC. Nội dung kiểm tra công tác bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC; việc áp dung các quy định pháp luật, việc thực hiện thông tin và báo cáo về xử lý VPHC; kiểm tra các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý VPHC và các vấn đề khác có liên quan.

Thanh Hoa

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp