DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Ngày 30/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, tình hình xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là nắm bắt tình hình và kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về công tác PBGDPL năm 2016; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
UBND tỉnh thành lập 3 Đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra trực tiếp tại:Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện Quảng Xương, Thạch Thành, Quan Sơn, Quan Hóa, Hà Trung, Tĩnh Gia; tại mỗi huyện, thị xã làm việc trực tiếp với 01 hoặc 02 đơn vị cơ sở, trực thuộc.
Nội dung kiểm tra: Tình hình thực hiện công tác PBGDPL, việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; củng cố, kiện toàn và hoạt động của Hội đồng PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; nội dung hình thức PBGDPL; công tác xây dựng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; kết quả triển khai các nhiệm vụ PBGDPL năm 2016; việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL. Tình hình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước .v.v.

Thanh Hoa

Nội dung Kế hoạch số 80/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp