DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Ngày 01/7/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là nắm bắt tình hình và kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở theo Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về công tác PBGDPL năm 2015; tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, khu dân cư. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PBGDPL, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
UBND tỉnh thành lập 3 Đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 06 huyện, thị xã và tại mỗi huyện, thị xã sẽ làm việc trực tiếp với 01 hoặc 02 đơn vị cơ sở.
Đoàn kiểm tra số 1: Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp – trưởng đoàn và đại diện các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; kiểm tra huyện Lang Chánh và Nga Sơn.
Đoàn kiểm tra số 2: Đồng chí Hoàng Khắc Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn và đại diện các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp; kiểm tra huyện Triệu Sơn và Cẩm Thủy.
Đoàn kiểm tra số 3: Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn và đại diện các cơ quan: Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp; kiểm tra huyện Hoằng Hóa và Thường Xuân
Nội dung kiểm tra:
– Về công tác PBGDPL: Đánh giá tình hình triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở từ ngày 01/01/2014 đến thời điểm kiểm tra, gồm các nội dung: công tác ban hành văn bản triển khai, sơ kết, tổng kết hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn Hội đồng PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên và nâng cao chất lượng cho đội ngũ này; nội dung, hình thức PBGDPL; việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.
– Về tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước: Đánh giá thực trạng và kết quả xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (số liệu từ 1998 đến nay).
Thời gian kiểm tra từ ngày 15/7/2015 đến ngày 15/8/2015.
Hà Anh.

Kế hoạch 95

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp