DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Ngày 24/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo đó, mục đích là phát hiện những bất cập trong các quy định của pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật, kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Nội dung của Kế hoạch: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động thương binh và xã hội. Theo dõi thi hành việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh. Một số văn bản quy phạm pháp luật khác do HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành.

Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật gồm tổ chức rà soát, tổng hợp, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh, việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh. Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp