DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch thực hiện chế định Thừa phát lại

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch thực hiện chế định Thừa phát lại
Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích yêu cầu của kế hoạch là tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự. Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết, đảm bảo có sự đồng thuận và hiệu quả. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại; người dân hiểu biết về Thừa phát lại để tiếp cận và sử dụng dịch vụ Thừa phát lại.

Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thi hành Nghị quyết. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung của kế hoạch là phổ biến, tuyên truyền về chế định Thừa phát lại, nội dung Nghị quyết số 107/2015/QH13 và các văn bản pháp luật liên quan. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại. Tiếp tục thành lập mới các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, thanh tra tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại.

An Bình

Kế hoạch số 61/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp