DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 23/4/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về tổ chức hội nghị triển khai Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 vào ngày 29/4/2014, tại Trung tâm hội nghị 25B và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tổ chức tốt việc quán triệt, phổ biến tinh thần, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; đảm bảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, người dân ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận tìm hiểu về Hiến pháp; xác định rõ nội dung công việc, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức hội nghị phổ biến nội dung Hiếp pháp.

Hội nghị giới thiệu, phổ biến về ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 khai mạc từ 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2014, tại Trung tâm hội nghị 25B, số 133, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo viên hội nghị, đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị hội trường và các điều kiện vật chất (ti vi, các phương tiện phát sóng, loa, …) tiếp sóng truyền hình trực tiếp hội nghị triển khai Hiến pháp; mời toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc cơ quan, đơn vị về hội trường của cơ quan để tiếp thu các nội dung Hiếp pháp thông qua phương tiện truyền hình; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, bố trí địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, triệu tập cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình đến hội trường để tiếp thu các nội dung Hiếp pháp thông qua phương tiện truyền hình. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị hội trường và các điều kiện vật chất tiếp sóng truyền hình trực tiếp Hội nghị triển khai Hiến pháp; mời toàn thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, trưởng các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở về hội trường của UBND cấp xã để tiếp thu các nội dung Hiếp pháp thông qua phương tiện truyền hình; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở về thời gian hội nghị triển khai Hiến pháp để các tầng lớp nhân dân ở địa phương có thể tìm hiểu về Hiến pháp thông qua phương tiện truyền hình.

Thanh Hoa

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp