DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 31/10/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh.Thời gian và địa điểm tổ chức buổi lễ: Bắt đầu vào hồi 19h30′ ngày 09/11/2014 tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị 25B, số 133, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày pháp luật. Tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảm bảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, người dân ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận, tìm hiểu về Ngày pháp luật và đây là sự kiện chính trị – pháp lý quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của buổi lễ phát động là tổ chức phát động nhân dân hưởng ứng Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam với việc phát động cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam.

Thành phần tham dự buổi Lễ:

* Cấp Trung ương, mời: Lãnh đạo Bộ Tư pháp; Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

* Cấp tỉnh, mời:

– Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

– Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; các Ban của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. (Thủ trưởng các đơn vị mời thêm 01 cán bộ làm công tác pháp chế hoặc Thanh tra của cơ quan);

– Uỷ viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

– Đại diện các cơ quan báo, đài: Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hóa, Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Thanh Hóa, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Thanh Hóa, Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh.

– Công an tỉnh, Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh: Mỗi cơ quan 20 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ. (Các đại biểu mặt đồng phục của Ngành).

– Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường: Mỗi đơn vị 15 đại biểu. (Các đại biểu mặt đồng phục của Ngành).

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: 20 đại biểu của Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc. (Các đại biểu mặt trang phục của Đoàn thanh niên).

– Sở Tư pháp: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. (Thanh tra Sở mặc đồng phục Ngành).

– Hội Luật gia Thanh Hóa, Đoàn Luật sư, các trung tâm tư vấn pháp luật, các tổ chức bổ trợ tư pháp. (Sở Tư pháp mời các đơn vị).

– Các trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hoá, thể thao và du lịch Thanh Hoá, Trường chính trị tỉnh, Trường dân tộc nội trú: Mỗi trường 10 đại biểu, gồm cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh. (Hiệu trưởng Trường dân tộc nội trú thông báo cho đại biểu mặc trang phục của dân tộc mình).

– Đại diện tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. (Thủ trưởng các đơn vị thông báo).

* Cấp huyện, mời:

– Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Trưởng Ban tuyên giáo, Trưởng Phòng Tư pháp;

– Đại diện tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Chủ tịch UBND cấp huyện mời các thành phần cùng về dự buổi Lễ).

 

*Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố mời đại biểu thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham dự buổi lễ theo thành phần mời tại kế hoạch này; Phổ biến tuyên truyền cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân biết về buổi lễ truyền hình trực tiếp bằng các hình thức phù hợp để người dân tham gia tìm hiểu về Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch này./.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp