DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Pháp luật

Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Pháp luật
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về tổ chức triển khai Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong 2 tháng, từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/11/2014, trong đó tổ chức đợt cao điểm trong tuần lễ, từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014.

Theo Kế hoạch, trong thời gian triển khai Ngày Pháp luật năm 2014, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đánh giá về công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2014 của cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả cung cấp các dịch vụ pháp lý của luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong tuần lễ Ngày Pháp luật năm 2014, từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật, truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hoá vào buổi tối, Ngày pháp luật (9/11/2014); các cơ quan, đơn vị, địa phương Treo băng zôn – khẩu hiệu tuyên truyền về ngày pháp luật, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, Website của cơ quan đơn vị…
Tại Kế hoạch Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Nhật Minh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp