DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự

Để triển khai thi hành Bộ luật hình sự đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; đồng thời xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh; ngày 06 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về triển khai thi hành Bộ luật hình sự.

Kế hoạch tập trung vào những nội dung trọng tâm như: tổ chức quán triệt Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Phổ biến, tuyên truyền với các nội dung, hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sâu rộng. Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật hình sự năm 2015 cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã.

Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch này; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự.

Thanh Hoa

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp