DANH MỤC

Thanh Hóa ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Ngày 03/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3437/QĐ-TTCH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh được quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Chế độ giao ban được quy định rõ: Định kỳ 02 ngày một lần hoặc đột xuất khi có tình huống, tổ chức giao ban Thường trực Trung tâm Chỉ huy cấp tỉnh (thành phần gồm: Chỉ huy trưởng; các Phó Chỉ huy trưởng; thành viên trực và Tổ giúp việc). Định kỳ 05 ngày một lần hoặc đột xuất khi có tình huống, tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh giữa Trung tâm Chỉ huy các cấp (tỉnh, huyện, xã).

Đối với các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã phải thực hiện giao ban định kỳ tối thiểu 01 ngày một lần. Thời gian tổ chức giao ban định kỳ giữa Trung tâm Chỉ huy cấp huyện và Trung tâm Chỉ huy cấp xã do Chỉ huy trưởng cấp huyện quyết định, nhưng không quá 03 ngày một lần.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn không áp dụng biện pháp giãn cách xã hội: Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã thực hiện giao ban định kỳ tối thiểu 03 ngày một lần. Thời gian tổ chức giao ban định kỳ giữa Trung tâm Chỉ huy cấp huyện và Trung tâm Chỉ huy cấp xã do Chỉ huy trưởng cấp huyện quyết định, nhưng không quá 05 ngày một lần.

Yêu cầu Trung tâm Chỉ huy cấp xã báo cáo tình hình dịch bệnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn và gửi về Trung tâm Chỉ huy cấp huyện trước 12 giờ hàng ngày. Trung tâm Chỉ huy cấp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình dịch bệnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn và gửi về Trung tâm Chỉ huy cấp tỉnh (qua Sở Y tế) trước 15 giờ hàng ngày. Sở Y tế chủ trì tổng hợp, báo cáo Trung tâm Chỉ huy cấp tỉnh trước 17 giờ hàng ngày. Khi có tình huống đột xuất, Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã gửi báo cáo về Trung tâm Chỉ huy cấp tỉnh (qua Sở Y tế) theo yêu cầu.

Xem nội dung chi tiết tại đây./.

Theo: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp