DANH MỤC

THANH HỐA: Ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

THANH HỐA: Ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Để triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, căn cứ Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp của Ban tổ chức cuộc thi Trung ương, ngày 29/12/2014, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Thể lệ cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

Theo Thể lệ, cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt. Đối tượng được tham gia cuộc thi là người Việt Nam đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá (trường hợp đang lao động, học tập, công tác ở nước ngoài tham gia cuộc thi, nộp bài thi về Bộ Ngoại giao theo quy định tại Thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương). Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp năm 2013 (Bộ câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi Trung ương phát hành kèm theo Thể lệ và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp Thanh Hoá).

Thể lệ cuộc thi quy định các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (trừ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) nhận bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan mình và tổ chức đánh giá, lựa chọn các bài dự thi có chất lượng cao nhất (mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn 10 bài dự thi) gửi về Sở Tư pháp trước 17h, ngày 30/4/2015.

Ban Tổ chức cuộc thi các huyện, thị xã, thành phố nhận bài dự thi, tổ chức chấm thi và trao giải tại vòng thi cấp huyện đối với các bài dự thi của cá nhân đang cư trú, làm việc, học tập tại các đơn vị hành chính thuộc phạm vi huyện, thị xã, thành phố quản lý, bao gồm cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trụ sở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (trừ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh) tại Phòng Tư pháp. Thời gian kết thúc nhận bài dự thi ở cấp huyện trước 17h, ngày 30/4/2015. Sau khi chấm thi, mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 20 bài dự thi có số điểm cao nhất gửi về Sở Tư pháp trước 17h, ngày 30/5/2015.

Sau khi nhận bài dự thi của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện, Ban tổ chức cuộc thi tỉnh sẽ tổ chức chấm thi, trao thưởng cho các bài dự thi đạt giải ở vòng thi tỉnh. Giải thưởng, gồm: Một giải nhất 7.000.000đ; ba giải nhì, mỗi giải 5.000.000đ; năm giải ba, mỗi giải 3.000.000đ; hai mươi giải khuyến khích, mỗi giải 1.000.000 đồng và một số giải phụ khác, mỗi giải 1.000.000đ. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh sẽ lựa chọn trao thưởng hai giải A, mỗi giải 4.000.000đ; ba giải B, mỗi giải 3.000.000đ; năm giải C, mỗi giải 2.000.000đ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi.

Để cuộc thi được tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra, tại Thể lệ cuộc thi đã quy định về hình thức bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy (Trường hợp đánh máy dùng font: Times New Roman, cỡ chữ 14); đánh số trang theo thứ tự. Nếu bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài bìa của bài dự thi ghi rõ: “Bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú. Nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng; nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác. Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng./.

Nhật Minh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp