DANH MỤC

Thanh Hóa: Công bố 21 thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ 66 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Thanh Hóa: Công bố 21 thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ 66 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày 03/6/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Nội dung Quyết định 1900/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp