DANH MỤC

Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Bộ luật dân sự, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật thống kê.

Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Bộ luật dân sự, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật thống kê.

Ngày 14/10/2016, tại Trung tâm hội nghị 25B, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Luật dân sự, Luật Thống kê cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thìn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Nguyễn Hồng Tuyến – Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Nguyễn Hồng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp; Cục Thống kê; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn nhấn mạnh, các quy định mới của Luật ban hành VBQPPL, Bộ Luật dân sự, Luật Thống kê có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi tỉnh ta đã và đang quyết tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2016 – 2020; góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Vì vậy, để sớm đưa nội dung các luật vào thực tiễn cuộc sống, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành là quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Luật. Đây là khâu quan trọng, là yêu cầu có tính bắt buộc đối với cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp thực thi các đạo luật đã được ban hành, tạo cơ sở vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Tiếp đó, Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến – Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt, giới thiệu những điểm mới, những nội dung cơ bản nhất của Luật ban hành VBQPPL; Bộ Luật dân sự. Theo đó, đối với Luật ban hành VBQPPL năm 2015 gồm 17 chương, 173 điều, với những điểm mới, như: Luật đã thống nhất 2 luật hiện hành về ban hành VBQPPL thành một văn bản luật; giảm một số hình thức VBQPPL và cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản. Vì vậy, ở các địa phương bỏ hình thức chỉ thị của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, xã. Đồng thời, quy định rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ hơn về nội dung, thẩm quyền và các trường hợp ban hành VBQPPL của HĐND, UBND. Luật còn có điểm mới: Nghiêm cấm HĐND, UBND các cấp ban hành văn bản có quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật…
Hội nghị cũng đã nghe những điểm mới của Luật Thống kê 2015. Theo đó, Luật gồm 9 chương, 72 điều, tăng 30 điều so với Luật Thống kê 2003. Trong đó, bổ sung 2 chương mới hoàn toàn.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp giới thiệu Bộ Luật dân sự 2015 gồm 6 phần, 27 chương, 689 điều với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN và phục vụ hội nhập quốc tế. Bộ Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017./.
An Bình

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp