DANH MỤC

Thanh Hóa: tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Luật tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thanh Hóa: tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Luật tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Ngày 14-3-2016, tại Trung tâm hội nghị 25B, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa.

 

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Thông, PGS.TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Thìn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo các tổ chức pháp chế, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực huyện, thị, thành uỷ; Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy; Trưởng Phòng Tư pháp, Nội vụ, Văn hoá – thông tin thuộc UBND cấp huyện. Dự và đưa tin hội nghị có Đại diện Báo Nhân dân, Báo Pháp luật, Thông Tấn xã Việt Nam Thường trú tại Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn Hóa và đời sống, Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra vào ngày 22-5-2016. Việc tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục củng cố, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để công tác bầu cử thành công tốt đẹp đòi hỏi mọi tầng lớp nhân dân cần nêu cao tinh thần làm chủ, phát huy tính tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn ra những đại biểu có đầy đủ các tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, là đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Chính vì thế, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh cần coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cuộc bầu cử đạt hiệu quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị, PGS. TS Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã giới thiệu về sự cần thiết, quan điểm và những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các quy định về thời gian bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử; quy định về việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quy định về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội bảo đảm có ít nhất 18% trong tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội; cơ cấu, tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội bảo đảm có ít nhất 35% trong tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quôc hội, đại biểu HĐND; quy định về tăng quyền hạn của HĐND, số lượng đại biểu chuyên trách; việc thành lập các ban ở HĐND cấp xã…

Theo yêu cầu của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, tại các các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hội nghị tại đơn vị, địa phương, mời cán bộ, công chức, viên chức dự tiếp thu các nội dung Hội nghị, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa, đồng thời tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân biết để tiếp thu nội dung hội nghị qua phương tiện truyền hình./.

 

Ngô Hiền

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp