DANH MỤC

Thanh Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thanh Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ngày 28/8/2017, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 690 học viên là lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình nông thôn mới, Trưởng phòng Tư pháp 27 huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp – Hộ tịch 635 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Học viên tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc, những tình huống cụ thể trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đã được Lãnh đạo Sở Tư pháp giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn rõ nội dung để áp dụng trong thực tế tổ chức thực hiện ở cơ sở. Đồng thời, thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị những nội dung, kỹ năng cho cán bộ Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch trong việc triển khai, tổ chức thực hiện và việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp