DANH MỤC

Thanh Hóa: Triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016

Thanh Hóa: Triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016

Sáng ngày 11-3-2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2015, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tỉnh luôn bám sát chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của UBND tỉnh. Các thành viên Hội đồng phối hợp đã chủ động tham mưu tuyên truyền các văn bản pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành; đồng thời tăng cường ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật. Qua đó, đã tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp trong việc tham mưu giúp UBND các cấp chỉ đạo, hướng dẫn toàn diện, thống nhất công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp. Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật được bồi dưỡng, tập huấn định kỳ. Hội đồng phối hợp các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền PBGDPL đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; nội dung tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu và có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, khiếu kiện, tranh chấp, đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Trong năm 2015, Hội đồng phố hợp các cấp và cơ quan thành viên đã tổ chức được 6.729 cuộc tuyên truyền, PBGDPL; biên soạn, phát hành 17.000 cuốn tài liệu pháp luật, 350.000 tờ gấp pháp luật cấp phát. Nội dung được tập trung tuyên truyền là các văn bản pháp luật mới ban hành và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan thiết thực đến nhười dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, có những đề xuất, kiến nghị đưa ra các giải pháp để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp trong năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp các cấp đạt được trong thời gian qua. Năm 2016, đồng chí yêu cầu Hội đồng phối hợp các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch PBGDPL của trung ương, của tỉnh. Kiện toàn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; các chủ trương, chính sách pháp luật về cải cách tư pháp, cải cách hành chính; các Luật mới được Quốc hội thông qua; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và các văn bản pháp luật quan trọng liên quan trực tiếp tới hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân; tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức; tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả Ngày pháp luật Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm hướng về cơ sở; tiếp tục chú trọng tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật. Tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định tại điều 17 đến điều 22 Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương v.v. Tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị.

Thanh Hoa

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp