DANH MỤC

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tỉnh Thanh Hóa.

Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 17/11/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” có 15 đồng chí. Ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Phạm Thanh Sơn, Q. Giám đốc Sở Tư pháp là Phó Trưởng ban thường trực; hai Phó trưởng ban là Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 11 thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan.

Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ phổ biến Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi, đáp án và các tài liệu liên quan phục vụ cuộc thi; xây dựng Quy chế chấm thi; tổ chức, hướng dẫn, phát động, tổng kết cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức các hình thức tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi; gửi bài dự thi của tỉnh về Ban Tổ chức cuộc thi trung ương; đánh giá, phát huy các kết quả đạt được của cuộc thi để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban Tổ chức cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Tổ chức cũng đã có Quyết định số 4009/QĐ-BTP ngày 19/11/2014 về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 15 thành viên; ông Nguyễn Xuân Hạnh, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp làm tổ trưởng. Tổ thư ký có nhiệm vụ dự thảo các văn bản, tài liệu, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội nghị và các hoạt động khác giúp Ban Tổ chức Cuộc thi.

An Bình

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp