DANH MỤC

Thông báo hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mã số BC 044518 cấp ngày 08/8/2010 cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng

Ngày 22/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 943/QĐ-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, thửa đất số 552, tờ bản đồ số 05, diện tích 10545 m2

Quyết định 943/QĐ-STNMT

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp