DANH MỤC

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Xem chi tiết Thông báo số 630/TB-HĐTD ngày 02/12/2019 về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 tại đây

Xem chi tiết Danh sách thí sinh tham dự vòng 2, theo từng chuyên ngành dự thi kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp