DANH MỤC

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp năm 2022

Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:
1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 04 người
2. Vị trí việc làm cần tuyển
– Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1, đặt tại thị trấn Quan Hóa, huyện Quan
Hóa: 01 người. Vị trí việc làm: Chuyên viên pháp lý.
– Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3, đặt tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi
Sơn: 01 người. Vị trí việc làm: Chuyên viên pháp lý.
– Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5, đặt tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch
Thành: 01 người. Vị trí việc làm: Chuyên viên pháp lý.
– Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4, đặt tại thị trấn Bến Sung, huyện Như
Thanh: 01 người. Vị trí việc làm: Chuyên viên pháp lý.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định
tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,
cụ thể:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp
luật lao động;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu
kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định
về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ
sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm như sau: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình
độ đào tạo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp
lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức
chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp
từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành Luật.
4. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định
số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Ngoài phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển gửi kèm theo các loại hồ
sơ sau để Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, gồm:
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị
trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do
cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
(nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
+ 03 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của
người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4 x 6cm.
b) Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày 11 tháng 02 năm 2022 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc).
c) Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Sở Tư pháp (địa chỉ: số 34
Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
– Số điện thoại liên hệ: 02373.726403
d) Hình thức nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Nhận trực tiếp hoặc nhận qua
đường bưu điện, tính theo dấu bưu điện.
5. Lệ phí đăng ký dự tuyển
Mức thu lệ phí đăng ký dự tuyển là 500.000 đồng/01 thí sinh

Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông báo tuyển dụng viên chức

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp