DANH MỤC

Thông báo về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông báo về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Ngày 30/9/2009 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3361/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Theo đó, Sở Tư pháp được giao trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện kế hoạch. Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa thông báo các nội dung sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ:

Là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ( gọi chung là doanh nghiệp ).

2. Hình thức hỗ trợ:

– Cung cấp tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

– Bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

– Tư vấn, giải đáp pháp luật ( trừ những trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp );

– Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với hệ thống pháp luật của nhà nước và tình hình thực tế của địa phương.

3. Địa chỉ liên hệ:

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xin liên hệ với Sở Tư pháp Thanh Hóa theo địa chỉ: Số 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 0372.240.425; 0373.750.394; 0373.718.723.

Website: http://stp.thanhhoa.gov.vn

SỞ TƯ PHÁP THANH HÓA

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp