DANH MỤC

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN XOÁ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ VÀ THU HỒI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN TỔ CHÚC HNCC THỜI ĐIỂM XOÁ ĐKHN VÀ THU HỒI THẺ CCV
1 Trịnh Xuân Lợi VPCC Lê Thị Hiền

08/05/2021

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp