DANH MỤC

Thông qua phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

File đính kèm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quyết định số 3295/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp