DANH MỤC

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống Covid-19

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (Gửi kèm theo Công văn này).

2. Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng, chống dịch của cơ quan y tế. Thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng, cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, nơi công cộng, nơi tập trung đông người và khi đi làm tại cơ quan. Thực hiện nghiêm túc 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

3. Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp và người thân trong gia đình nếu đi từ các địa phương có dịch hoặc có người thân tiếp xúc với người bị Covid-19, phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế và báo cáo Giám đốc Sở (qua Văn phòng).

4. Tạm dừng các hoạt động hội nghị tập trung đông người khi không cần thiết. Nếu xét thấy thật sự cần thiết phải tổ chức sự kiện đông người (từ 30 người trở lên) phải báo cáo Giám đốc Sở xem xét để có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covd-19 tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Đề nghị Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp nghiêm túc thực hiện./. Nội dung Công văn tại đây!

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp