DANH MỤC

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp

Sáng 18/4/2022, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2018-2021 tại Sở Tư pháp.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát.

Giai đoạn 2018-2021 Sở Tư pháp đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, đúng thời gian quy định các quyết định, kế hoạch của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh về CCHC. Trong giải quyết TTHC, Sở Tư pháp đã tăng cường phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; phối hợp với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các sở, ngành có liên quan trong việc xác minh, giải quyết TTHC. Vì vậy, kết quả giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn của Sở luôn đạt tỷ lệ cao; không có phán ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến tình trạng nhũng nhiễu, thái độ của công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại buổi giám sát.

Việc công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp là 122 thủ tục, gồm 16 lĩnh vực. Toàn bộ TTHC được cập nhật, công khai đầy đủ, bảo đảm tính hệ thống, minh bạch, dễ tra cứu, dễ sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC.

Lãnh đạo Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong thời gian 10 ngày, Sở Tư pháp xây dựng quy trình nội bộ để thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC, trong đó quy định cụ thể thời gian thực hiện, quy trình xử lý của lãnh đạo Sở, của phòng chức năng và các cá nhân liên quan. Từ năm 2018-2021, Sở Tư pháp đã ban hành 21 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 145 TTHC của 16 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp.

Lãnh đạo Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Để cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC, 4 năm qua Sở Tư pháp đã tăng cường rà soát các TTHC đang thực hiện và đề nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 23 TTHC; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 9 quyết định công bố danh mục TTHC với 112 thủ tục mới được ban hành; cắt giảm 15 TTHC ở 9 lĩnh vực như lý lịch tư pháp, quốc tịch, bồi thường Nhà nước, giám định, luật sư, công chứng, trọng tài thương mại…

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung về tổ chức sắp xếp bộ máy cán bộ, công chức; năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn vẫn còn tồn tại; việc công khai TTHC mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia; việc phối hợp với các đơn vị trong giải quyết TTHC…

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở Tư pháp trong 4 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: CCHC là nhiệm vụ quan trọng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là khâu đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDER), chỉ số hài lòng (SIPAS), chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Để góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành mục tiêu này, Sở Tư pháp cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác CCHC của đơn vị mình. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác rà soát các TTHC để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ những TTHC không còn phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC chậm trễ cho tổ chức, công dân.

Đối với ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát, Sở Tư pháp tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi lại đoàn giám sát để tổng hợp. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh.

Theo: baothanhhoa.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp