DANH MỤC

Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Ngày 18/01/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Theo đó, Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” với những nội dung sau:

1. Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển:

– Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh đề ra hàng năm

– Thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường

– Cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý;

– 70% trở lên công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề; lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp:

– Có quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động

– Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

– 70% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

– Không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội

– Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp

– Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

3. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động:

– 70% trở lên công nhân có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định;

– Tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn;

– Có cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động.

4. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

– 100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Nhân đạo, từ thiện” và các cuộc vận động xã hội khác

– Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo các quy định của pháp luật

– Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.

Thời hạn công nhận DN đạt chuẩn văn hóa lần đầu là 01 năm trở lên, kể từ ngày đăng ký; công nhận lại sau 05 năm, kể từ ngày công nhận lần trước.

Quy định trên sẽ áp dụng từ ngày 03/03/2012.

P.S

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp