DANH MỤC

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 19/7/2021

File đính kèm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Báo cáo Số: 2995/BC-SYT của Sở Y tế

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp