DANH MỤC

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Thanh Hóa lần thứ IV (giai đoạn 2010-2014).

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Thanh Hóa lần thứ IV (giai đoạn 2010-2014).
Sáng ngày 24/4/2015, tại Khách sạn Sao Mai, thành phố Thanh Hóa, Sở Tư pháp đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp lần thứ IV (giai đoạn 2010-2014). Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan khối nội chính tỉnh, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 5 năm (2010-2014), ngành Tư pháp Thanh Hóa đã phát động nhiều phong trào thi đua, với những hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, nội dung thi đua thiết thực nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức ra sức lao động, học tập, đoàn kết và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành Tư pháp ngày càng phát triển. Toàn ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước về thi đua khen thưởng. Chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong ngành và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, ngành Tư pháp Thanh Hóa đã phát động các phong trào thi đua như:“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa”;“Toàn ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”; “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV”. Ngành còn tổ chức nhiều đợt thi đua theo chuyên đề, các đợt thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành… Các phong trào thi đua được gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động trong những năm qua đã có tác dụng tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy toàn ngành Tư pháp tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác của ngành như: không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản; kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt.

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm (2010-2014) ngành Tư pháp Thanh Hóa đã được các cấp, ngành có thẩm quyền ghi nhận và khen thưởng như: Năm 2010 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 01 Cờ đơn vị thi đua xuất sắc (năm 2012); Bộ Tư pháp tặng 01 Cờ đơn vị thi đua xuất sắc (năm 2013) cho Sở Tư pháp Thanh Hóa; 03 công chức được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 04 công chức được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 công chức được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 95 chiến sỹ thi đua cơ sở, 68 tập thể và cá nhân được Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 436 tập thể và cá nhân được Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 06 tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trao đổi về những biện pháp, phương thức, cách làm hay và hiệu quả trong công tác chuyên môn, trong thực hiện nhiệm vụ được giao để công chức, viên chức toàn ngành học hỏi và nhân rộng phong trào thi đua.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của ngành Tư pháp và biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh,trong thời gian tới, ngành Tư pháp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phải xem công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành phong trào thường xuyên, liên tục, tự giác; thi đua diễn ra trong mọi công việc, ở mọi nơi, mọi lúc, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị; phong trào thi đua phải lan tỏa bằng hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng, bảo đảm cho khen thưởng có tác dụng thực sự và cho thi đua có ý nghĩa thiết thực.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, trong đó tập trung vào 09 nội dung nhằm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần vào sự phát triển của địa phương và ngành Tư pháp Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Tư pháp đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015. Đồng chí đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2015 và những năm tiếp theo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, của Sở để các nội dung, mục tiêu và từng phong trào thi đua đều được triển khai thực hiện sâu rộng, lan tỏa trong từng đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; góp phần đạt kết quả, và thành tích cao nhất.
Nhân dịp này, 02 tập thể và 02 cá nhân đã được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng bằng khen; 10 tập thể và 12 cá nhân được Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014.
Nguyễn Oanh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp