DANH MỤC

Tổng kết công tác tư pháp 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14/01/2021, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện các tổ chức bổ trợ; Lãnh đạo UBND các huyện, TP, Thị xã; Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố và toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Sở Tư pháp đã tham gia thẩm định 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; tham gia ý kiến 29 dự thảo văn bản của Trung ương, thẩm định 265 dự thảo văn bản của tỉnh; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 244 vụ việc pháp luật của tỉnh; tổ chức 2 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp; phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 34 cuộc tuyên truyền PBGDPL cho gần 8.000 lượt người; biên soạn, in ấn phát hành 80.000 tờ gấp pháp luật, 5.000 cuốn hỏi đáp pháp luật.

Toàn tỉnh có 4.760 tổ hòa giải đã tiếp nhận 4.178 vụ việc, hòa giải thành đạt 85%. Các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 126.191 hợp đồng, giao dịch; chứng thực 176.987 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 3,7 tỷ đồng. 32 tổ chức hành nghề đấu giá đã đấu giá thành 563 cuộc, nộp ngân sách Nhà nước 1,01 tỷ đồng. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã thụ lý 622 vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó tham gia tố tụng 604 vụ việc.

Trong năm, các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp đã triển khai, giới thiệu 4.795 cuộc tuyên truyền pháp luật. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức 9.429 hội nghị cho trên 1. 416.315 lượt cán bộ, công chức, trưởng các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở và các tầng lớp Nhân dân; biên soạn và cấp phát miễn phí 1.089.425 tài liệu PBGDPL; thực hiện tuyên truyền hàng nghìn tin, bài phản ánh tình hình xây dựng, triển khai, thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; toàn tỉnh tổ chức được 168 hội thi tìm hiểu pháp luật với hàng chục ngàn lượt người dự thi. Công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng được chú trọng thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Đ/c Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong năm 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực của Ngành Tư pháp nói chung và các thành viên hội đồng PBGDPL các cấp nói riêng đã gắn với nhiệm vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ngành Tư pháp tích cực chủ động phối hợp với các ngành tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, giai đoạn 2021-2025; trọng tâm là các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết 58 – NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý dự thảo văn bản QPPL.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn thực hiện các quyết định xử phạt hành chính đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; tăng cường hiệu quả quản lý các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp; triển khai cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền…

Thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp năm 2020 cho Sở Tư pháp Thanh Hóa

Đối với hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị. Vì vậy cần tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong công tác PBGDPL. Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở. Đa dạng hóa hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm bố trí nguồn kinh phí bảo đảm công tác PBGDPL; quan tâm đến công tác tư pháp, hoạt động của hội đồng phối hợp PBGDPL và xác định rõ nhiệm vụ công tác tư pháp là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2020.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp Thanh Hóa; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V”.

Ngoài ra còn có 19 tập thể, 54 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp vì đã thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2020.

VP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp