DANH MỤC

Trích 10% thu nhập Doanh nghiệp cho khoa học công nghệ

Trích 10% thu nhập Doanh nghiệp cho khoa học công nghệ
Ngày 11-4, Chính phủ đã ký phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo chiến lược, Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; chế tạo máy tự động hóa và công nghệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 60 tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ năng lực giải quyết những vấn đề trọng yếu quốc gia đối với khoa học và công nghệ; có 5.000 Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Các giải pháp thực hiện bao gồm: tăng định mức chi và mở rộng nội dung chi, đơn giản hóa thủ tục, chứng từ cho phù hợp đặc thù hoạt động khoa học và công nghệ; thúc đẩy xã hội hóa; thu hút đầu tư nước ngoài; bổ sung các định chế liên quan đến sở hữu trí tuệ, xây dựng hệ thống các tòa án hành chính và dân sự về sở hữu trí tuệ… Đặc biệt, có thể trích trên 10% thu nhập tính thuế hằng năm của Doanh nghiệp để đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ.

Theo VIBOnline

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp