DANH MỤC

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/01/2016

Giám đốc Sở Tư pháp đã có Công văn số 2420/STP-HCTP ngày 29/12/2015 yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung Thông tư số 15/2015/TT-BTP đến UBND các xã, phương, thị trấn, sử dụng đúng biểu mẫu, giấy tờ, sổ hộ tịch theo đúng quy định.

Nội dung Thông tư số 15

Phụ lục

Giấy hộ tịch

Sổ hộ tịch

Tờ khai

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp