DANH MỤC

Truy cập, tìm hiểu Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Truy cập, tìm hiểu Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 31/8/2017, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1265 về việc truy cập, tìm hiểu Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để nghiên cứu

Báo cáo và tài liệu kèm theo:

– Báo cáo 215

– Phụ lục 1

– Phụ lục 2

– Phụ lục 3

– Phụ lục 4

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp