DANH MỤC

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Ngày 14/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 876/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

 

Nội dung Quyết định số 876/QĐ-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp