DANH MỤC

UBND tỉnh Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Ngày 14/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Theo đó, mục đích là xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh ở một số lĩnh vực trọng tâm, liên ngành để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Phạm vi thực hiện: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai, lao động, thị trường. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hồ sơ, thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Theo dõi tình hình thi hành Luật Hợp tác xã, tập trung theo dõi việc chuyển đổi mô hình về tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại, dịch vụ …

Nội dung theo dõi thi hành pháp luật là xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật.

Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật gồm thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; về hồ sơ, thủ tục công chứng, đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; về thi hành Luật Hợp tác xã.

Thanh Hoa
Kế hoạch số 38/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp