DANH MỤC

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016
Ngày 22 tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016.

 

Nội dung Kế hoạch số 45/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp