DANH MỤC

Văn bản quản lý điều hành

STTKý hiệuTrích yếuNgày ban hànhTải về
1 3295/QĐ-UBND

26/08/2021

2

3 12758/UBND-CNTT

20/8/2021

4 12375/UBND-KTTC

16/8/2021

5 358-CV/ĐUK

05/8/2021

6 23/CĐ-UBND

01/8/2021

7 177/KH-UBND

21/7/2021

8

9 2945/BC-SYT

15/7/2021

10 2821/CV- BCĐ

09/7/2021

11

12 140/KH-UBND

8/6/2021

13

14 874/QĐ-BTTTT

17/06/2021

15 138/KH-UBND

08/6/2021

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp