DANH MỤC

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2015

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2015
Ngày 14/4/2015, Sở Tư pháp đã có Công văn số 554/STP-VP về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2015 gửi Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, các tổ chức Bổ trợ tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, thủ tục, điều kiện, hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 1076/BTP-TĐKT ngày 07/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2015
Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của các đơn vị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 27/4/2015 để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp.

Công văn số 1076/BTP-TĐKT

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp