DANH MỤC

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2016

Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2016
Thực hiện Công văn số 1648/BTP-TĐKT ngày 23/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2016; Ngày 26/5/2016 Sở Tư pháp đã có Công văn số 624/STP-VP hướng dẫn các phòng, đơn vị lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương ” Vì sự nghiệp tư pháp”.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chươg Vì sự nghiệp tư pháp năm 2016 của các phòng, đơn vị gửi về Văn phòng Sở trước ngày 06/6/2016 để tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp.

Công văn số 624/STP-VP của Sở Tư pháp

Nội dung Công văn hướng dẫn số 1648/BTP-TĐKT

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp