DANH MỤC

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn

File đính kèm…………………………………………………………………………………………………………………………………….

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp