Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018; Đoàn kiểm tra số 1- Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại Sở Công Thương, huyện Cẩm Thủy, Quảng Xương. Theo báo cáo của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Quảng Xương, 9 tháng năm 2018, UBND huyện đã tổ chức được 5 hội nghị triển khai văn bản pháp luật và hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cho hơn 1.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Đăng tải các luật mới có hiệu lực trong năm 2017, 2018 trên trang thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở với 2262 lần phát sóng. Đối với cấp xã, thị trấn, đã tổ chức 49 hội nghị tuyên truyền PBGDPL với 3.679 lượt người tham gia…Các tổ hòa giải đã tiếp nhận 70 vụ việc, thực hiện hòa giải thành 56 vụ việc; hiện có 27 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Cẩm Thủy tổ chức được 241 lớp tập huấn nghiệp vụ pháp luật với 32.797 lượt người tham gia; tuyên truyền qua đài truyền thanh - truyền hình huyện được 32 chuyên mục, gần 30 tin, bài; phát trên hệ thống loa truyền thanh xã được 3281 buổi phát thanh; tuyên truyền cổ động trực quan về an toàn giao thông, an ninh trật tư bằng hình thức treo pa nô, áp phíc, băng zôn trên các tuyến đường chính .v.v. Trên địa bàn huyện có 334 tủ sách pháp luật (trong đó có 214 tủ sách pháp luật thôn, 20 tủ sách pháp luật xã và 100 tủ sách của các cơ quan, đơn vị, trường học); 214 tổ hòa giải với 1.587 hòa giải viên, từ tháng 11 năm 2017 đến nay đã tiếp nhận 125 vụ việc, trong đó hòa giải thành 53 vụ, việc. Việc triển khai xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được huyện quan tâm đẩy mạnh; 20/20 xã, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật… Tại Sở Công Thương, ngày từ đầu năm 2018 Sở đã kiện toàn lại Hội đồng phối hợp PBGDPL. Sở đã tổ chức các hình thức tuyên tuyền pháp luật như: Triển khai trực tiếp đến cán bộ chủ chốt của cơ quan, thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, qua cổng thông tin điện tử của Sở, Qua công tác phối hợp với Báo Thanh Hóa, các chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh…qua đó, mang lại hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL thiết thực đối với cán bộ, công chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo từ các địa phương, đơn vị, các thành viên trong đoàn công tác có ý kiến nhận xét những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong công tác PBGDPL. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Truyền đã biểu dương những kết quả mà các địa phương, đơn vị đã đạt được trong công tác PBGDPL thời gian qua, đồng thời đề nghị hội đồng phối hợp PBGDPL các đơn vị căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao hiệu quả, tính thiết thực của công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình, đề án PBGDPL tại cơ sở…Đoàn kiểm tra cũng đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các địa phương, đơn vị về tổng hợp báo cáo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa