Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Hội nghị triển khai công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp tỉnh năm 2018

Hội nghị triển khai công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp tỉnh năm 2018

Hội nghị triển khai công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp tỉnh năm 2018 Sáng 12/01/2018, Sở Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp Năm 2017, ngành tư pháp đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản. Công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của nhân dân. Sở Tư pháp đã tham gia thẩm định 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành. Tham gia ý kiến 22 dự thảo văn bản của Trung ương; thẩm định tham gia ý kiến 368 dự thảo văn bản của HĐND, UBND và các sở, ngành. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 83 vụ việc pháp luật cụ thể ở địa phương. Nhập vào cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật quốc gia 220 văn bản. Công tác PBGDPL đã được Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành và các địa phương chú trọng triển khai các văn bản QPPL mới, các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 31 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ nòng cốt ở cơ sở. Tham gia vào đoàn thẩm tra của tỉnh và thẩm định hồ sơ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của 61 xã. Việc PBGDPL trong nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL được chú trọng. Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT. Cuộc thi đã thu hút 34.073 lượt học sinh dự thi của 30 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh đưa 1.326 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Kiểm soát chất lượng 107 dự thảo quyết định với 1.520 thủ tục hành chính trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố do các sở, ban, ngành dự thảo... Các cơ quan Tư pháp đã tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; đến nay đã có 95% xã, phường, thị trấn triển khai phần mềm Hộ tịch điện tử. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được tăng cường. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL), nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL; công tác TGPL trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, chú trọng vào các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật. Năm 2017, Trung tâm TGPL nhà nước đã thực hiện 582 vụ việc (tăng 85 vụ việc so với cùng kỳ 2016); trong đó: tham gia tố tụng 533 vụ việc (tăng 140% so với năm 2016). Với những kết quả nêu trên đã góp phần thiết thực vào thành tựu chung của tỉnh, khẳng định vai trò của công tác tư pháp. Năm 2017, Sở Tư pháp Thanh Hoá được Bộ Tư pháp xếp hạng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng cờ thi đua của ngành Tư pháp. Đối với hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, năm 2017, các ngành thành viên đã triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động PBGDPL. Hội đồng phối hợp PBGDPL, đội ngũ làm công tác PBGDPL từ tỉnh đến huyện, xã ngày càng được củng cố, kiện toàn bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng. Hiện, toàn tỉnh có 105 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 477 báo cáo viên cấp huyện, 5.275 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật luôn được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, đạt hiệu quả cao.Trong năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cấp huyện đã tổ chức 4.432 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 418.674 lượt người tham gia; biên soạn và cấp phát miễn phí 664.141 tài liệu PBGDPL. Tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với 34.075 lượt thí sinh đăng ký tham gia dự thi. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định an ninh, chính trị, trật tư, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được, chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng thời, góp ý, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác tư pháp, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã biểu dương và đánh giá cao kết quả tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp tỉnh đạt được trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2016-2020 và có rất nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy ngành tư pháp tỉnh Thanh Hóa phải tiếp tục chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, Sở Tư pháp cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng đánh giá tác động chính sách, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; tích cực tham gia vào giải quyết những vụ việc cụ thể mà các cơ quan tư pháp phải tham mưu, đề xuất về các ý kiến pháp lý; đẩy mạnh công tác PBGDPL; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực lý lịch tư pháp; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các các lĩnh vực hoạt động của ngành. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã trao cờ thi đua của ngành tư pháp và tặng hoa cho tập thể Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Cơ quan tư pháp tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017”. Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 62 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017. Thanh Hoa
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa