Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Khu vực thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Khu vực thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Khu vực thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Sáng ngày 27-11-2017, tại Khách sạn Mường Thanh (TP Thanh Hóa), Khu vực thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) của các tỉnh, thành phố thuộc Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2017, công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong khu vực thi đua tiếp tục được triển khai thực hiện và dần đi vào thực chất hơn từ khâu đề xuất, lựa chọn, khen thưởng gắn với thực hiện kế hoạch công tác, nhiệm vụ chuyên môn của năm. Sở tư pháp, các cơ quan THADS các tỉnh, thành trong khu vực đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành; chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua của các đơn vị trong khu vực đã được phát triển mạnh mẽ, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Các đơn vị đều thể hiện quyết tâm và thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký, tổ chức tuyên truyền, khen thưởng, biểu dương, duy trì và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo; các phong trào thi đua tiếp tục được giữ vững và phát huy hiệu quả, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, bảo đam khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ thi đua bảo đảm đảm thời gian và chất lượng, vượt các chỉ tiêu của ngành đã đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc tổ chức quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng; phát huy vai trò của định hướng, chỉ đạo của cấp ủy; đẩy mạnh việc biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến… Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả đã đạt được trong năm 2017 là tiền đề quan trọng để khối cơ quan tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây Nguyên tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều giải pháp đồng bộ, huy động mọi nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả những lĩnh vực công tác mới, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Bộ Tư pháp, các cơ quan tư pháp, THADS trong khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên để tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp hơn nữa cho thành tích chung của khối, cũng như tạo động lực góp phần thúc đầy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao phong trào thi đua của các cơ quan tư pháp, cơ quan THADS các tỉnh, thành phố trong khu vưc duyên hải miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2017. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cơ quan tư pháp các tỉnh, thành phố trong khu vực cần tiếp tục triển khai các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ từng địa phương, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Đồng thời, gắn công tác thi đua khen thưởng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nắm chắc kỹ năng và giữ vững kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan tư pháp, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bình xét, suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp gồm: - 04 Sở Tư pháp: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng - 04 Cục Thi hành án dân sự: Cục THADS tỉnh Đắk Lắk, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh, Cục THADS tỉnh Nghệ An và Cục THADS thành phố Đà Nẵng và 09 Chi cục Thi hành án dân sự. Riêng Cục THADS tỉnh Đắk Lắk được hội nghị nhất trí suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã công bố quyết định về việc cử Trưởng và Phó trưởng khu vực thi đua năm 2018. Theo đó, Trưởng khu vực là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế; 2 Phó Trưởng khu vựclà Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. Nguyễn Oanh
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa