Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Bàn giao nhiệm vụ đơn vị đầu mối thực hiện Đề án 06 của Bộ Tư pháp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 17/TB-BTP ngày 29/3/2023 về kết luận tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 02/2023, trong đó...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 17/TB-BTP ngày 29/3/2023 về kết luận tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 02/2023, trong đó “giao Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối, thường trực Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án số 06 của Bộ; tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Đề án số 06, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban”, sáng 18/4, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi bàn giao nhiệm vụ với các đơn vị đầu mối thực hiện Đề án 06 của Bộ Tư pháp.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 113/QĐ-BTP ngày 26/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, Cục Công nghệ thông tin được giao là đơn vị thường trực giúp việc tổ công tác, có trách nhiệm tham mưu xây dựng, tổ chức kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 06/QĐ-BTP ngày 06/01/2022 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án số 06; tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Tổ công tác; chuẩn bị chương trình, nội dung họp Tổ công tác; chuẩn bị các dự thảo văn bản của Tổ công tác để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các  nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.
Qua hơn 1 năm thực hiện nhiệm vụ, Cục Công nghệ thông tin cùng các đơn vị thuộc Bộ đã cố gắng, nỗ lực hết mình và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ, ngành được giao trong năm 2022 và các nhiệm vụ phát sinh. Cụ thể, đối với nhóm nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, đã hoàn thành 5/7 nhiệm vụ; đối với nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, đã hoàn thành 1/7 nhiệm vụ; đối với nhóm nhiệm vụ về phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, đã hoàn thành 6/14 nhiệm vụ.
Năm 2023, Cục Công nghệ thông tin cùng các đơn vị đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 06 của Bộ Tư pháp trong năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg cùng dự thảo Văn bản của Ban cán sự Đảng về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06.
Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án 06, Lãnh đạo Bộ giao Văn phòng Bộ thực hiện nhiệm vụ Đơn vị thường trực Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án số 06 của Bộ.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn bày tỏ mong muốn các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 như hoàn thiện thể chế, chính sách; kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia; …
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Văn phòng Bộ sớm kiện toàn Tổ công tác, Tổ thư ký Đề án 06; tổng hợp nhóm nội dung nhiệm vụ phải làm; thống nhất cách thức thực hiện; làm việc theo nhóm, tập trung về một đầu mối là Đơn vị thường trực Tổ công tác; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan; chủ động báo cáo, rà soát công việc với Lãnh đạo Bộ.Một số hình ảnh tại buổi bàn giao:

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị thường trực giúp việc Tổ công tác Đề án 06.


Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Tuấn Phong đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Văn phòng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 06.


Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nhâm Ngọc Hiển phát biểu tại buổi bàn giao.


Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Trần Thị Kim Phú phát biểu tại buổi bàn giao


Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghệ thông tin Tạ Thành Trung phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.


Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kết luận buổi bàn giao.

Theo: moj.gov.vn
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa