Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Thiết thực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10

Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, ngay sau khi Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Cục Công nghệ thông tin đã khẩn trương triển khai ngay một số hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Với Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị", các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc giao năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

 Theo đó, tại Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Bộ Tư pháp, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Bộ, ngành Tư pháp tập trung vào việc: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; lan tỏa thông điệp của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số Bộ, ngành Tư pháp để thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức chính trị xã hội của Bộ, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ đó được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Thực hiện Kế hoạch nêu trên của Bộ, Cục Công nghệ thông tin đã chủ động thực hiện ngay một số nhiệm vụ như: Lựa chọn các thông điệp cần tuyên truyền để tạo sự lan tỏa sâu rộng về công cuộc chuyển đổi số nói chung và của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng. 

Cục đã phối hợp với tổ chức chính trị, xã hội của Cục khẩn trương đặt standee tại các điểm công cộng trong Trụ sở Bộ Tư pháp. Đồng thời, khuyến khích các công chức, viên chức, người lao động, các đoàn viên thanh niên của Cục thực hiện ngay việc thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên không gian mạng. 

Bên cạnh đó, Văn phòng Cục đã phối hợp với Trung tâm Thông tin, các Phòng chuyên môn thuộc Cục thực hiện việc đăng ký tài khoản học tập về chuyển đổi số trên nền tảng trực tuyến. Đồng thời, Trung tâm Thông tin đã khẩn trương nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chuyên trang Chuyển đổi số để thay thế cho chuyên mục Chuyển đổi số hiện tại (dự kiến đưa vào hoạt động vào Quý IV năm 2023) nhằm đáp ứng với yêu cầu truyền thông mạnh mẽ về công cuộc chuyển đổi số của Bộ, ngành trong giai đoạn mới. Trong tuần lễ cao điểm về truyền thông Ngày Chuyển đổi số, Cục Công nghệ thông tin cũng tích cực chủ động và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ để thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ về chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp. 

 

 

 

 

Theo: moj.gov.vn

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa