Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch - Những con số "biết nói"

Hệ thống thông tin quản lý và đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp được đưa vào sử dụng thí điểm từ năm 2016. Sau khi đi vào hoạt động chính thức vào năm 2018, hệ thống đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hộ tịch và góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và đăng ký hộ tịch. Hệ thống được triển khai đồng bộ, thống nhất từ trung ương (Bộ Tư pháp) đến địa phương, đảm bảo thông tin đăng ký hộ tịch của công dân được quản lý tập trung. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin giới thiệu những số liệu ấn tượng của hệ thống thông tin này.
 

Infographics: Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch - Những con số "biết nói" - được thực hiện bởi Trung tâm Thông tin.
Theo: moj.gov.vn
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa