Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khoá II năm 2022

File đính kèm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Mau...

File đính kèm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa