Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Danh sách hồ sơ giải quyết TTHC từ ngày 01-09/12

File đính kèm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Danh...

File đính kèm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Danh sách giải quyết hồ sơ TTHC

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa